Religion

Libanesiska kulturföreningen i Malmö

O Gud! Jag Frågar Dig Genom Din Barmhärtighet.
يَا وَجِيهاً عِنْدَ ٱللَّهِ إِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ ٱللَّهِ

I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

O ni som tror, när Församlingsbönen utropas på Fredagen, ska ni
skynda er till åminnelsen av GUD, och släppa alla sysslor. Det är
bättre för er, om ni bara visste.

Vi firar alla islamiska Högtider