Världens syn på islam och islams sanna budskap

Libanesiska kulturföreningen i Malmö

Världens syn på islam:

Idag lever vi i en värld som präglas av islamfobi. Islamfobin har skapats utav terroristgrupper som agerat brutalt under Islams namn. Al-Qaida och ISIS är ett gott exempel på sådana terroristgrupper. Denna fobis prägling beror på en hel del faktorer; dels på okunskap kring Islam men även medians roll att vrida och vinkla olika händelser.

Okunskap är den främsta bakomliggande orsaken för rasismen och intoleransens existens. Har man inte tillräckligt med kunskap tar man till sig allt som median väljer att visa. På så sätt bildas en felaktig bild utav Islam som motsäger själva religionens budskap som i sin tur leder till att islamfobin förekommer.
Denna okunskap har å andra sidan har fått många att fördjupa sig inom Islam vilket har lett till att många faktiskt konverterat till Islam efter att ha skaffat sig en korrekt bild av vad Islam egentligen är.

Vidare spelar median en viktig roll i huruvida folk tycker och tänker, bland annat synen på Islam. Median har alltså kapaciteten att styra andras uppfattningar och värderingar beroende på vad de väljer att sätta fokus på. Median har på så sätt utnyttjat folks okunskap för att svarta-måla islam. Terroristattacken på den franska tidningen, Charlie Hebdo, var den senaste terroristattacken i västvärlden utövad av så kallade muslimer. Attacken fick en väldigt stor uppmärksamhet i median precis som alla andra attacker som “muslimer” utfört. Å andra sidan uppmärksammas andra händelser mindre av det faktumet att de som utfört brottet har en annan tro än Islam.

Terroristgrupper som agerar under namnet Islam har inga gränser, de utför massaker i muslimska länder såväl som icke-muslimska. Men vad västvärlden egentligen har missat är att majoriteten av muslimerna är emot dessa terroristgrupper då dem går emot islams budskap som är fred, kärlek och harmoni.

 

Den sanna Islam:

Den sanna Islam är annat än vad terroristgrupper och median förmedlar. Själva ordet Islam innebär fred. När Allah [swt] uppenbarade Koranen på Profeten Mohammed [fvmh] var det endast ett nåd till mänskligheten. Allah [swt] säger i sin heliga bok:

“Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till mänskligheten”. [21:107]
Nåden speglas inte i terroristers agerande. Terroristenas agerande har egentligen ingen koppling till islam överhuvudtaget. Det handlar om misstolkningen av själva budskapet av Koranen. Muslimer så som alla andra människor har som regel; att behandla andra så som de själva vill bli behandlade. Vidare är Islam perfekt, dock är muslimerna inte det. Agerar en muslim fel, döm honom och inte Islam.

Medians version om vad som händer i världen är sällan objektiv och är oftast subjektiv,
därför bör människor använda sitt sunda förnuft och reflektera samt skapa egna värderingar och uppfattningar kring vad som egentligen händer runt om kring. Islams sanna budskap som vi tidigare nämnt, är fred, kärlek och harmoni. Alla människor är lika värda och bör respekteras oberoende av kön, ras, hudfärg eller tron man tillhör.
“ Det finns två typer av människor, antigen din broder i tron eller lik dig i mänskligheten”
- Imam Ali [fvmh].

 

Libanesiska KulturFöreningen

logo ny